Aktualny nabór - Zajęcia grupowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach grupowych organizowanych w naszym Ośrodku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przynależność dziecka do Poradni Wieku Rozwojowego lub Poradni Słuchu i Mowy. 

METODA DOBREGO STARTU WZORY

 

Przeznaczona dla dzieci od 4 do 6 roku życia

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecko poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych.

Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

 

 

METODA DOBREGO STARTU LITERY

 

 

Przeznaczona dla dzieci do 6 do 9 roku życia

 

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.