Aktualny nabór - Zajęcia korekcyjne

 

POZNAJĘ ŚWIAT Z DUSIĄ

 

Przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat

 

Celem zajęć jest zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, udzielanie wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń dających perspektywę osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Jest to stymulacja zmysłowa dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

W ramach zajęć prowadzone będą następujące ćwiczenia:

  • gry i zabawy o różnych formach aktywności: rytmiczne, ruchowe, muzyczne, plastyczne, integracyjne sprzyjające współdziałaniu w grupie rówieśniczej
  • rozwijające sprawność narządów mowy - nauka rymowanek, wierszyków
  • rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną - przygotowujące do poprawnego pisania, czytania, liczenia itp.
  • zachęcające do mówienia
  • artykulacyjne
  • aktywizujące do pokonywania trudności
  • rozwijające umiejętności społeczne poprzez analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach terapeutycznych

 

Matematyka bez trudności z elementami kinezjologii edukacyjnej na podstawie programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti

 

Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV-VI

 

Celem zajęć jest opanowanie przez uczniów wykazujących trudności w uczeniu się matematyki sprawności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwojowi myślenia twórczego.

 

Podczas terapii zadania zostały tak ułożone aby ćwiczenia z zakresu matematyki przelatały się z ćwiczeniami terapeutycznymi, które pozwolą uczniowi na chwilę relaksu. Metodą wspierającą skuteczną naukę matematyki jest zastosowanie kinezjologii edukacyjnej. Metoda ta oparta jest na prostych ćwiczeniach ruchowych, które powodują prawidłową współpracę półkul mózgowych, dzięki czemu możliwa jest poprawa różnego rodzaju umiejętności.

 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 18:00-19:20. Ilość miejsc w grupie ograniczona (5 osób).