Aktualny nabór - Zajęcia grupowe

 

Trening ortograficzny z wykorzystaniem technik wspierania pamięci i koncentracji

 

Zajęcia grupowe przeznaczone dla uczniów klas IV-VI

 

Głównym celem zajęć jest pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania posiadającymi słabą motywację do nauki lub mających problemy w nauce.

 

Na zajęciach dzieci poznają:

 • praktyczne ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
 • ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści, wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem
 • jak pracować nad umiejętnościami poprawnego pisania pod względem ortograficznym
 • metody przyspieszonego uczenia się
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

sposoby na tworzenie prawidłowych relacji z otoczeniem (radzenie sobie ze stresem, jak skutecznie porozumiewać się z rówieśnikami, jak w umiejętny sposób podejmować decyzje)

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 16:40-18:00 i trwają 80 min. Ilość miejsc w grupie ograniczona (6 osób).

 

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III
z elementami socjoterapii

 

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie sfery emocjonalnej i społecznej, doskonalenie sprawności ruchowej rąk, umiejętności czytania i pisania, wielozmysłowe zapamiętywanie, utrwalenie dwuznaków i zmiękczeń, sfery motywacyjnej dziecka oraz umiejętności matematycznych.

 

Założenia programowe:

 • analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach terapeutycznych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, nabywanie nowych doświadczeń w grupie
 • rozpoznawanie i nazwanie własnych uczuć
 • ćwiczenia wdrażające do poprawnego pisania, czytania
 • przyswojenie, utrwalenie pojęć matematycznych, myślenia matematycznego, wyobraźni
 • zastosowanie środków motywujących do nauki
 •  

Program jest przeznaczony dla dzieci z klas I-III. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:20-16:40. Ilość miejsc w grupie ograniczona (5 osób).