Aktualny nabór

 

Obecnie prowadzimy nabór do poradni wieku rozwojowego.

 

Aby dziecko zostało zakwalifikowane na terapię w tej poradni należy uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego, do Poradni Wieku Rozwojowego, a następnie zapisać się na diagnozę lekarską w naszym ośrodku. Aby to zrobić należy skontaktować się z nami w celu ustalenia terminu wizyty.

 

Na pierwsza wizytę koniecznie trzeba przygotować:

skierowanie do poradni wieku rozwojowego

książeczkę zdrowia dziecka

kopie dokumentacji medycznej z dotychczasowego przebiegu leczenia

opinie specjalistów z innych ośrodków specjalistycznych (jeżeli dziecko uczestniczyło w terapii)

Warto jest się przygotować do pierwszej wizyty. Im więcej informacji przekażą Państwo lekarzowi, tym lepiej zapozna się on z sytuacja zdrowotna dziecka. Dzięki temu będzie on w stanie przygotować optymalny plan terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka.

 


Zachęcamy do wzięcia udziału w zajęciach grupowych organizowanych w naszym Ośrodku. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przynależność dziecka do Poradni Wieku Rozwojowego lub Poradni Słuchu i Mowy. 

METODA DOBREGO STARTU WZORY

 

Przeznaczona dla dzieci od 4 do 6 roku życia

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecko poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych.

Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

 

 

METODA DOBREGO STARTU LITERY

 

 

Przeznaczona dla dzieci do 6 do 9 roku życia

 

Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni.

 


 

POZNAJĘ ŚWIAT Z DUSIĄ

 

Przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat

 

Celem zajęć jest zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, udzielanie wsparcia dla dzieci wymagających dodatkowych ćwiczeń dających perspektywę osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Jest to stymulacja zmysłowa dla dzieci przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

W ramach zajęć prowadzone będą następujące ćwiczenia:

 • gry i zabawy o różnych formach aktywności: rytmiczne, ruchowe, muzyczne, plastyczne, integracyjne sprzyjające współdziałaniu w grupie rówieśniczej
 • rozwijające sprawność narządów mowy - nauka rymowanek, wierszyków
 • rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, sprawność manualną - przygotowujące do poprawnego pisania, czytania, liczenia itp.
 • zachęcające do mówienia
 • artykulacyjne
 • aktywizujące do pokonywania trudności
 • rozwijające umiejętności społeczne poprzez analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach terapeutycznych

 

Matematyka bez trudności z elementami kinezjologii edukacyjnej na podstawie programu Edukacyjno-Terapeutycznego Ortograffiti

 

Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV-VI

 

Celem zajęć jest opanowanie przez uczniów wykazujących trudności w uczeniu się matematyki sprawności liczenia w zakresie czterech podstawowych działań, stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwojowi myślenia twórczego.

 

Podczas terapii zadania zostały tak ułożone aby ćwiczenia z zakresu matematyki przelatały się z ćwiczeniami terapeutycznymi, które pozwolą uczniowi na chwilę relaksu. Metodą wspierającą skuteczną naukę matematyki jest zastosowanie kinezjologii edukacyjnej. Metoda ta oparta jest na prostych ćwiczeniach ruchowych, które powodują prawidłową współpracę półkul mózgowych, dzięki czemu możliwa jest poprawa różnego rodzaju umiejętności.

 

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 18:00-19:20. Ilość miejsc w grupie ograniczona (5 osób).


 

Trening ortograficzny z wykorzystaniem technik wspierania pamięci i koncentracji

 

Zajęcia grupowe przeznaczone dla uczniów klas IV-VI

 

Głównym celem zajęć jest pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania posiadającymi słabą motywację do nauki lub mających problemy w nauce.

 

Na zajęciach dzieci poznają:

 • praktyczne ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
 • ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści, wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem
 • jak pracować nad umiejętnościami poprawnego pisania pod względem ortograficznym
 • metody przyspieszonego uczenia się
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

sposoby na tworzenie prawidłowych relacji z otoczeniem (radzenie sobie ze stresem, jak skutecznie porozumiewać się z rówieśnikami, jak w umiejętny sposób podejmować decyzje)

 

Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 16:40-18:00 i trwają 80 min. Ilość miejsc w grupie ograniczona (6 osób).

 

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z klas I-III
z elementami socjoterapii

 

Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, doskonalenie sfery emocjonalnej i społecznej, doskonalenie sprawności ruchowej rąk, umiejętności czytania i pisania, wielozmysłowe zapamiętywanie, utrwalenie dwuznaków i zmiękczeń, sfery motywacyjnej dziecka oraz umiejętności matematycznych.

 

Założenia programowe:

 • analizowanie sytuacji prezentowanych w bajkach terapeutycznych, budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania, nabywanie nowych doświadczeń w grupie
 • rozpoznawanie i nazwanie własnych uczuć
 • ćwiczenia wdrażające do poprawnego pisania, czytania
 • przyswojenie, utrwalenie pojęć matematycznych, myślenia matematycznego, wyobraźni
 • zastosowanie środków motywujących do nauki
 •  

Program jest przeznaczony dla dzieci z klas I-III. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godzinach 15:20-16:40. Ilość miejsc w grupie ograniczona (5 osób).