Prywatne konsultacje specjalistyczne

 

Oprócz usług finansowanych ze środków NFZ prowadzimy także
prywatną praktykę specjalistyczną w zakresie:

Psychoterapii dzieci i młodzieży

 • z zaburzeniami zachowania
 • z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • z nadpobudliwością psychoruchową
 • z tikami, moczeniem
 • diagnoza intelektu, trudności szkolnych
 • porady i konsultacje psychologiczne
  m.in. dot. trudności wychowawczych
 • indywidualna i kompleksowa terapia dzieci
  z zaburzeniami rozwojowymi

Konsultacji logopedycznych – rehabilitacja wad wymowy

Konsultacji audiologiczno-foniatrycznych

Badań słuchu:

 • BERA (badanie potencjałów słuchowych)
 • Tympanometria
 • Otoemisja akustyczna
 • Audiometria

Fizjoterapii

 • w oparciu o metody McKenziego, Kinesilogy Taping, PNF
 • masaż z wykorzystaniem techniki taktylnej oraz masażu
  Shantala przeznaczonego dla niemowląt
 • rehabilitacja neurologiczna dorosłych
 • profilaktyka i leczenie wad postawy ciała
 • terapia dzieci i niemowląt z zaburzeniami ruchowymi
 • zajęcia na basenie