Pomoce dydaktyczne

W czasie trwania terapii, dziecko uczestniczy w licznych zajęciach prowadzonych pod okiem doświadczonych specjalistów. Jest to najlepszy sposób na wyrobienie u dziecka prawidłowych zachowań, a także umiejętności poprawnego posługiwania się językiem oraz jego rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. Bardzo ważne jest aby terapia prowadzona w Ośrodku była kontynuowana w warunkach domowych. Zaangażowanie rodziców w prawidłowy rozwój dziecka jest nieodłącznym elementem prawidłowo prowadzonego procesu kształcenia.

Często rodzice mają kłopot z odpowiednim doborem materiałów pomocnych podczas zajęć prowadzonych w domu. Liczne opracowania dostępne w księgarniach, sklepach etc. najczęściej nie zaspakajają specyficznych potrzeb dzieci z różnymi dysfunkcjami. Bardzo ważny jest bowiem odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych dostosowanych do rodzaju stosowanych metod terapeutycznych i sposobu ich prowadzenia.  Dla osiągnięcia optymalnych efektów terapii bardzo ważna jest zatem ścisła współpraca rodziców ze specjalistą prowadzącym.

Dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, na terenie naszego Ośrodka prowadzimy sprzedaż materiałów dydaktycznych. Są to opracowania przydatne podczas uzupełniania terapii dziecka w warunkach domowych rekomendowane przez naszych specjalistów.

W ofercie posiadamy:

  • książeczki logopedyczne instruktażowe dla rodziców
  • ćwiczenia logopedyczne
  • karty logopedyczne
  • gry logiczne
  • gry logopedyczne
  • materiały pomagające rozwijać zdolności manualne
  • chrupki PlayMais