Poradnia wieku rozwojowego

Do poradni wieku rozwojowego trafiają dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi,  ruchowymi,
z nadpobudliwością psychoruchową itp.

W poradni tej dziecko uczęszcza do wybranych specjalistów w zależności od zachodzącej potrzeby. Terapia psychologiczna rozpoczyna się diagnozą, która pozwala na ocenę poziomu rozwoju dziecka, zidentyfikowanie występujących zaburzeń procesów poznawczych, myślenia, pamięci czy koncentracji uwagi. Po przeprowadzeniu diagnozy specjalista opracowuje system pracy terapeutycznej indywidualnie dostosowanej do potrzeb każdego pacjenta.  W trakcie zajęć z psychologiem szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie i stymulowanie zaburzonych procesów poznawczych.

Ponadto do zajęć objętych zakresem poradni należą także zajęcia fizjoterapeutyczne i korekcyjne niwelujące ubytki w sprawności ruchowej dziecka, a także wady postawy i inne zaburzenia związane z prawidłowym i zrównoważonym rozwojem ruchowym pacjenta.