Porady specjalistów

 

Podstawowe zasady 
profilaktyki słuchu

Aby w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko uszkodzenia bądź utraty słuchu, należy stosować się do kilku fundamentalnych zasad dających 
gwarancję utrzymania narządu słuchu w optymalnym stanie

 

Bardzo ważne jest unikanie sytuacji mogących narazić nasz narząd słuchu na urazy mogące w znacznym stopniu przyczynić się do powstania problemu związanego
z niedosłuchem,  są to:

  • Urazy akustyczne – spowodowane m.in. hałasem przemysłowym, strzelaniem, głośną muzyką, a szczególnie słuchaniem muzyki przy użyciu słuchawek
  • Urazy mechaniczne głowy – spowodowane uprawianiem sportów:  jazdy konnej, skoków do wody oraz nurkowania

 

Ponadto do prawidłowego
funkcjonowania aparatu słuchu niekorzystne jest także:

 

  • Stosowanie leków ototoksycznych  w razie konieczności należy skonsultować się lekarzem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu dawkowania leków
  • Unikanie infekcji wirusowych aktywna profilaktyka
  • Systematyczna kontrola słuchu w poradni audiologicznej wg. Zaleceń co 3, 6 lub 12 miesięcy, a także niezwłocznie po zaobserwowaniu niepokojących dolegliwości
  • Użytkowanie tylko zalecanego przez lekarza, odpowiednio dopasowanego aparatu słuchowego
  • Konsultacja w poradni genetycznej w przypadku istnienia niebezpieczeństwa rodzinnego występowania zaburzeń słuchu